Sümer Yayıncılıktan MurrayBookchin’in Dört Ciltlik Devrimci Halk Hareketleri Tarihi ‘Üçüncü Devrim’ Çıktı

Sümer Yayıncılıktan MurrayBookchin’in Dört Ciltlik Devrimci Halk Hareketleri Tarihi ‘Üçüncü Devrim’ Çıktı. Yirminci yüzyılın en önemli düşünürü olan MurrayBookchin’in dört ciltlik ‘Üçüncü Devrim’ eserinin çevirisi, yeniden editöryal gözden geçirilmiş hali ve yeni kapak tasarımlarıyla Sümer yayıncılık tarafından okuyucusuyla buluşturuluyor. ‘Devrimci Halk Hareketleri Tarihi’ çalışmasını ‘Üçüncü Devrim’ olarak adlandıran MurrayBookchin’e göre ‘Üçüncü Devrim’ başlığı, büyük ölçüde bugünkü […]

Sümer Yayıncılıktan MurrayBookchin’in Dört Ciltlik Devrimci Halk Hareketleri Tarihi ‘Üçüncü Devrim’ Çıktı
  • 7 Ekim 2023 11:58
  • 7 Ekim 2023 12:10

Sümer Yayıncılıktan MurrayBookchin’in Dört Ciltlik Devrimci Halk Hareketleri Tarihi
‘Üçüncü Devrim’ Çıktı.

Yirminci yüzyılın en önemli düşünürü olan MurrayBookchin’in dört ciltlik ‘Üçüncü Devrim’
eserinin çevirisi, yeniden editöryal gözden geçirilmiş hali ve yeni kapak tasarımlarıyla Sümer yayıncılık tarafından okuyucusuyla buluşturuluyor.

‘Devrimci Halk Hareketleri Tarihi’ çalışmasını ‘Üçüncü Devrim’ olarak adlandıran
MurrayBookchin’e göre ‘Üçüncü Devrim’ başlığı, büyük ölçüde bugünkü kapitalizmin şimdi
sahip olduğu üstünlüğün önceden belirlenmiş bir yazgı olmadığını, devrimci halk
hareketlerinin bugünkü topluma ve -genellikle İngiliz, Amerikan ve Fransız Devrimlerine
verilen ismi kullanacak olursak- “burjuva devrimlerine” daha akılcı ve daha demokratik
toplumsal alternatifler önerdiklerini ve bunlar için savaştıklarını göstermek için seçildi.
‘Üçüncü Devrim’ birinci cilt, bizi köylü isyanlarından İngiltere, Amerikan ve Fransız
devrimine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Bu, insanlığın içinde durmadan hep büyüyerek
gelişen Özgürlük, Eşitlik ve Adalet özlemlerinin dışavurumunu içeren bir yolculuğu ve
süreklileşen devrim ihtiyacının varlığını göstermektedir.

Eser Adı: Devrimci Halk Hareketleri Tarihi (Üçüncü Devrim Cilt 1) Köylü İsyanlarından Fransız
Devrimine
Yazar adı: Murray Bookchın
Çeviren: Reha Alpay
Yayınevi: Sümer Yayınları
Türü: Araştırma-İnceleme
Katkıda Bulunanlar:
Yayına Hazırlayan: Sümer Yayıncılık
Kapak Tasarımı: Semih Büyükkurt
Cilt Bilgisi: Ciltsiz
Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı
Basım Tarihi: Eylül 2023
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 448 s.

‘Üçüncü Devrim’ ikinci cilt, Fransız devriminin en çalkantılı dönemlerine doğru bir
yolculuğa çıkarıyor. Fransız devriminden İkinci Enternasyonale, II. Enternasyonali oluşturan
Sosyal Demokrat Partilerin içinde bulundukları durum, devrimci mücadele karşısındaki
pozisyonları, ortaya çıkan Birinci Paylaşım Savaşı tehlikesine karşı yaklaşımları ve savaşın
başlaması ile Avrupa sosyalist devrim düşlerinden, burjuvazinin paylaşım işgallerine doğru
evirilmesini ele alıyor.

Eser Adı: Devrimci Halk Hareketleri Tarihi (Üçüncü Devrim Cilt 2) Fransız Devriminden İkinci
Enternasyonale
Yazar adı: Murray Bookchın
Çeviren: Deniz Keskin
Yayınevi: Sümer Yayınları
Türü: Araştırma-İnceleme
Katkıda Bulunanlar:
Yayına Hazırlayan: Sümer Yayıncılık
Kapak Tasarımı: Semih Büyükkurt
Cilt Bilgisi: Ciltsiz
Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı
Basım Tarihi: Eylül 2023
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 352 s.

‘Üçüncü Devrim’ üçüncü cilt, Rus devrimleri sürecini ve 1917’de gerçekleşen Ekim
devrimini ve sonrasını, sosyalizm mücadelelerini irdeliyor. “1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri soluk soluğa yaşanan, büyük düşün ve eylem adamlarının damgasını vurduğu büyüleyici bir
devrimci dönemin özgün hikâyesidir.”

Eser Adı: Devrimci Halk Hareketleri Tarihi (Üçüncü Devrim Cilt 3) 1905'ten 1917'ye Rus Devrimleri
Yazar adı: Murray Bookchın
Çeviren: Ali İhsan Başgül
Yayınevi: Sümer Yayınları
Türü: Araştırma-İnceleme
Katkıda Bulunanlar:
Yayına Hazırlayan: Sümer Yayıncılık
Kapak Tasarımı: Semih Büyükkurt
Cilt Bilgisi: Ciltsiz
Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı
Basım Tarihi: Eylül 2023
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 360 s.

‘Üçüncü Devrim’ Dördüncü cilt, Spartaküslerden İspanya iç savaşına kadarki süreci
içermektedir. Almanya’da Spartaküsler hareketinin kuruluşu ardından birçok kentte devrimci ayaklanmalar gelişir. Almanya ve İspanya’daki işçi ayaklanmalarına odaklanan Bookchin’in
önceki cilde konu olan proletarya devrimleri değerlendirmesini tamamlamaktadır. Üçüncü
Devrim böylece “Alman Devrimi ile başlayıp Bavyera, Macaristan, Avusturya’daki
ayaklanmaları ve İspanyol Devrimi ile son buluyor.”

Eser Adı: Devrimci Halk Hareketleri Tarihi (Üçüncü Devrim Cilt 4) Spartakistlerden İspanya İç
Savaşına
Yazar adı: Murray Bookchın
Çeviren: Akın Sarı
Yayınevi: Sümer Yayınları
Türü: Araştırma-İnceleme
Katkıda Bulunanlar:
Yayına Hazırlayan: Sümer Yayıncılık
Kapak Tasarımı: Semih Büyükkurt
Cilt Bilgisi: Ciltsiz
Kağıt Bilgisi: Kitap Kağıdı
Basım Tarihi: Eylül 2023
Basım Bilgisi: 1. Baskı
Sayfa Sayısı: 280 s.