2017 yılı eğitim yapbozu

Geride bıraktığımız 2017 yılında eğitim alanında birçok değişiklik ve gelişme yaşandı. Değişikliklere ilişkin Laik Eğitim Meclisleri tarafından 2017 yılında eğitimde yaşanan gerici uygulamaları ve sistem değişiklikleri ile beraber yaşanan gelişmelerin bilançosu çıkartıldı. 2017’nin bilançosu şöyle oldu: 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi müfredat değişiklikleriyle başladı. MEB tarafından farklı okul düzeylerinde olmak üzere toplam 51 ayrı dersin müfredatı yenilendi. […]

2017 yılı eğitim yapbozu
  • 31 Aralık 2017 15:22
  • 1 Ocak 2018 23:35

Geride bıraktığımız 2017 yılında eğitim alanında birçok değişiklik ve gelişme yaşandı. Değişikliklere ilişkin Laik Eğitim Meclisleri tarafından 2017 yılında eğitimde yaşanan gerici uygulamaları ve sistem değişiklikleri ile beraber yaşanan gelişmelerin bilançosu çıkartıldı. 2017’nin bilançosu şöyle oldu:

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi müfredat değişiklikleriyle başladı. MEB tarafından farklı okul düzeylerinde olmak üzere toplam 51 ayrı dersin müfredatı yenilendi. Yenilenen müfredat, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak okutulmaya başlandı. Yapılan değişikliklerde evrim müfredattan çıkarıldı, matematik derslerinin saatleri azaltıldı, yerlerine müfredatlarına cihat, kocaya itaat, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi gibi gerici konular derslere eklendi.

Gerici uygulamalar arttı
Kartal’da öğrenciler tekbirle yürütüldü, bir ortaokulda öğrencilere İslam yemini ettirildi, bir anaokulunda kız çocuklarına erkek çocukların ayakları yıkatıldı, başka bir okulda değerler eğitimi kapsamında öğrencilere Kâbe maketi etrafında tavaf yaptırıldı. 2017-2018 eğitim-öğretim yılına öğretmenlerin öğrencilere “değerler eğitimi” vereceği söylense de bizzat MEB eliyle iş birliği protokolleri imzalanarak değerler eğitimini cemaatlere ait olduğu açıkça görülen vakıf adı altındaki kurumlar vermeye başladı. MEB’in imzaladığı protokoller sonucu Milli Eğitim Müdürlükleri talimatlarıyla cemaatlere ait vakıfların okula girişi sağlandı.

TEOG kaldırıldı
TEOG sınavı kaldırıldı. Kaldırılırken TEOG’un yerine nasıl bir sistemin geleceği belli değilken “Sınav stresini azaltıyoruz” denildi. TEOG sınav sistemi yerine gelen sistemde öğrenciler yerleşim yerlerine göre beş lise tercih edecek. Bu durumda ilçesindeki beş okulu tercih edecek çocuğun imam hatip lisesini tercih etmeme gibi bir hakkı olmayacak ve öğrenciler imam hatip liselerine gitmeye mecbur bırakılacak.

YGS-LYS sistemi yeni baştan
7 yıldır uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme (LYS) kaldırıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) getirildi. YKS kamuoyundaki pek çok tartışma sonucunda bir ay içinde 5 kez güncellendi. Son açıklanan haline göre, eski sistemdeki halinden farklı olarak YKS iki günde üç oturumda tamamlanacak. Öğrenciler önce TYT’ye (Temel Yeterlilik Testi) girecek. TYT’de YGS’den farklı olarak tek bir puan türü olacak. Öğrenciler TYT’nin ardından da YKS’nin ikinci oturumuna girecek. TYT’nin ikinci oturumda ise dört puan türü olacak ve öğrenciler üniversite seçimlerini toplamda bu beş puan türü üzerinden yapacak.

Her ilçeye İmam Hatip
24 Haziran’da yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ile okul açmaya getirilen ‘ilçe nüfusu’ zorunluluğu kaldırıldı. Ancak yeni düzenlemede Anadolu Lisesi açmak için en az iki şube mevcudunda öğrenci şartı getirilirken, Anadolu imam hatip liselerinde bu şart yok. Böylece nüfusu az olan ilçe merkezlerinde sadece Anadolu imam hatip liseleri açılabilecek.

Matematik becerisi geride kaldı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) her yıl hazırladığı “Küresel Eğitim İzleme Raporu”’nda Türkiye’ye dair çarpıcı sonuçlar olduğu görüldü. Sonuçlar, Türkiye’de öğrencilerin yüzde 30’unun matematik becerisinden yoksun olduğuna, engellilerin okul terkinde Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada olduğuna ve öğretmen özerkliğinin 2006’dan 2015’e dek giderek azaldığına işaret etti. ÖSYM tarafından yapılan 2017 LYS’de ilk kez açık uçlu sorular soruldu. LYS sonrası yapılan kontrollerde, 7 bin 84 üniversite adayının yerleştirme puanlarının yeniden hesaplandığı açıklandı.

2017 yılı bütçesinde en düşük pay eğitime ayrıldı
Mart 2017’de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bütçesinden toplam bütçenin %17’sinin eğitime ayrıldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TMEB) bütçe ödeneğinin merkezi yönetim bütçesine oranı 2010’dan (%9,84) 2016’ya (%13,38) kadar sürekli artmışken, 2017’de %13,18’e düştü ve 2017’de kamu bütçesinin daha düşük bir oranı MEB’e ayrıldı.