Kadro için başvuru süresi bitti: Bundan sonra ne olacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçişi için tanınan başvuru süresi sona erdi. Bundan sonra, yapılan başvurular, her bir idare bünyesinde kurulacak tespit komisyonlarına iletilecek. Tespit komisyonları ön inceleme ve esas inceleme yapacak. Ön incelemede başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığına, yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığına ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığına bakılacak. […]

Kadro için başvuru süresi bitti: Bundan sonra ne olacak?
  • 13 Ocak 2018 11:51

Taşeron işçilerin kadroya geçişi için tanınan başvuru süresi sona erdi. Bundan sonra, yapılan başvurular, her bir idare bünyesinde kurulacak tespit komisyonlarına iletilecek. Tespit komisyonları ön inceleme ve esas inceleme yapacak. Ön incelemede başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığına, yapılan beyanların aranan şartlara uygun olup olmadığına ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığına bakılacak. Esas incelemede ise işçinin istihdam edildiği sözleşmenin (ihalenin) personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığına ve işçinin 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışıp çalışmadığına bakılacak.

Tespit komisyonları, şartları taşıyan ve taşımayan işçilerin listesini yapacak. İdarelerce ilan edilecek olan bu listeye göre şartları taşımadığı tespit edilen işçiler, itiraz edebilecek. İtirazlar, merkezi idarelerde tespit komisyonlarına, yerel idarelerde ise oluşturulacak ayrı bir tespit itiraz komisyonuna yapılacak. İtirazlar da karara bağlandıktan sonra sınava girmeye hak kazananların listesi yayımlanacak.  Sınav yapılan iş ve eğitim durumuna göre beş farklı şekilde yapılabilecek: Yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı, yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı.

Yazılı sınavdan başarılı olmak için en az 50 puan almak gerekiyor. Ancak sözlü ve uygulamalı sınavlarda, sınav kurulları işçiyi “başarılı” ya da “başarısız” sayacak. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından ilgili kurumun resmi internet sayfasında ilan edilecek. Sınav sonuçlarına itiraz, merkezi idarelerde sınav kurullarına, yerel idarelerde ise ayrıca kurulacak sınav itiraz komisyonlarına yapılacak. İtirazlar görüşülerek kesin karara bağlanacak.